Σελίδες

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΑΕΚ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ


Tην Τετάρτη, 25.2.2015, εκδικάστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2 αγωγές περίπου 30 ατόμων πρώην κατόχων ΜΑΕΚ.

Η εκδίκαση των υποθέσεων ήταν πολύωρη (περίπου 4,5 ώρες) γεγονός που επέτρεψε την πλήρη ανάπτυξη των ισχυρισμών μας που αναπτύχθηκαν σε δύο άξονες αφενός της σκοπιμότητας της έκδοσης των ΜΑΕΚ (σε χρόνο που ήδη είχε ενεργοποιηθεί ο όρος ακύρωσης τόκων και εντός λίγων μηνών και ο όρος αναγκαστικής μετατροπής τους σε μετοχές) και αφετέρου της προώθησής τους μέσω παραπλανητικής και ελλιπούς επενδυτικής συμβουλής. Από πλευράς των εναγόντων τα έγγραφα που προσκομίστηκαν για πρώτη φορά σε δικαστήριο κρίνονται ως ιδιαιτέρως σημαντικά και μεγάλης αποδεικτικής βαρύτητας, ενώ ιδιαίτερη αποδεικτική αξία είχε και η επ΄ακροατηρίω κατάθεση πρώην κατόχου που ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε την περίπτωση των ΜΑΕΚ στον Συνήγορο του Καταναλωτή στην Ελλάδα. Από την πλευρά της τράπεζας κατέθεσε ορκωτός λογιστής και διευθυντής πρώην καταστήματος της τράπεζας Κύπρου στην Αθήνα, οι οποίοι υπέπεσαν σε αντιφάσεις. Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από την ακροαματική διαδικασία και ευελπιστούμε στην ευδοκίμηση των αγωγών.
Η έκδοση της απόφασης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια λόγω και της φύσης της υπόθεσης, υπολογίζουμε εντός 3-6 μηνών. Η απόφαση αυτή, αν και νομικά δεν δεσμεύει  τα υπόλοιπα δικαστήρια, θεωρούμε ότι θα ανοίξει το δρόμο και για τα επόμενα ως προς τα ζητήματα που αναφέραμε.
Ευχαριστούμε όλους τους ζημιωθέντες που παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και ελπίζουμε στην αποκατάσταση της ζημίας όλων μας και την απόδοση δικαιοσύνης.

 

 

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΕΚ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 700η /10.12.2014 συνεδρίαση του, αποφάσισε:

· (…).

· Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», διότι κατά την προώθηση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) παρείχε επενδυτικές συμβουλές, χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας επενδυτών και χωρίς να έχει συνάψει τις προβλεπόμενες προς τούτο συμβάσεις, κατά παράβαση του ν. 3606/2007 και της υπ αριθ. 1/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Αγαπητοί,
Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι ο Σύλλογός μας συνεχίζει τη δυναμική διεκδίκηση των χρημάτων μας μέσω της δικαστικής οδού που αποτελεί μονόδρομο, για όποιον επιθυμεί να αποκαταστήσει την οικονομική του ζημία.
Όπως ήδη γνωρίζετε Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ(ΕΛΛΑΔΑ) δημιουργήθηκε το 2012, όταν η Τράπεζα Κύπρου (αφού ανακοίνωσε την πραγματική οικονομική κατάσταση της, ότι δηλαδή η κεφαλαιακή της επάρκεια ήταν κάτω από τα νόμιμα όρια) έλαβε την απόφαση αναγκαστικής ακύρωσης τόκων στους κατόχους των προϊόντων ΜΑΚ και ΜΑΕΚ. Ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας είχαν ήδη προ της ακύρωσης των τόκων προσφύγει στο Συνήγορο του Καταναλωτή (οι πρώτες καταγγελίες στην Ελλάδα) όταν διαπίστωσαν ότι το προϊόν που είχαν στα χέρια τους ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΗΞΗ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ και περιείχε όρους ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ από την Τράπεζα Κύπρου ή την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
Στόχος μας ήταν και παραμένει η ενημέρωση και στήριξη των εξαπατηθέντων  κατόχων στην διεκδίκηση των απολεσθέντων κεφαλαίων τους με συνέπεια και επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεών μας. Παρακολουθώντας κανείς τις αναρτήσεις μας μπορεί να διαπιστώσει την συνέπεια και ακρίβεια των λόγων μας σε σχέση με τα ζητήματα που κατά καιρούς ανέκυπταν σε μια ομολογουμένως δύσκολη και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση.
Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για τη βεβαιότητα μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές και της αμετάκλητης ακύρωσης των τόκων, όταν δίνονταν υποσχέσεις περί του αντιθέτου. Ασχοληθήκαμε με την υπόθεση στον Συνήγορο του Καταναλωτή, από τον οποίο προέκυψε το γνωστό σε όλους μας πόρισμα του Φεβρουαρίου 2013, μοναδικό στην Ελλάδα αποδεικτικό στοιχείο. Αναλύσαμε τη θέση μας σε σχέση με την μη χρησιμότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί τρεις απορριπτικές αποφάσεις. Εξηγήσαμε τη θέση μας σε σχέση με τη διαδοχή από την Τράπεζα Πειραιώς, θέση που επίσης επιβεβαιώθηκε από τις παραπάνω σχετικές δικαστικές αποφάσεις και από απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας. Περαιτέρω, καταβάλλαμε προσπάθειες γνωστοποίησης της υπόθεσής μας και ενημέρωσης ενδιαφερομένων μέσω πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. Πάνω από όλα όμως θέσαμε από την αρχή το ζήτημα στη βάση εκείνη που είναι ικανή και πρόσφορη να μας αποκαταστήσει την οικονομική μας βλάβη χωρίς παλινωδίες και κινήσεις εντυπωσιασμού άνευ ουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε η συνεργασία με το γραφείο του κ. Μ. Μαρκουλάκου που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των πρώην κατόχων ΜΑΕΚ /ΜΑΚ/ΜΧ εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου, που ήδη σήμερα έχουν μετατραπεί σε συνήθεις μετοχές, για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υποστήκαμε από την παραπλανητική και παράνομη προώθηση των αξιογράφων αυτών μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα, κατά παράβαση των προστατευτικών διατάξεων της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπόθεση μας κινείται επί τη βάσει δύο αξόνων:
1) Οι όροι περί υποχρεωτικής ακύρωσης τόκων ήταν ήδη ενεργοποιημένοι πριν και κατά τη στιγμή της έκδοσης των ΜΑΕΚ, ενώ δύο μήνες μετά την έκδοσή τους ενεργοποιήθηκαν και οι όροι περί υποχρεωτικής μετατροπής τους σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες-καταναλωτές-επενδυτές εξαπατήθηκαν ως προς την οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα της τράπεζας Κύπρου την οποία εμπιστεύθηκαν για την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Το ζήτημα αυτό αποδεικνύεται με τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης που έχει ήδη διενεργηθεί για λογαριασμό της δικηγορικής εταιρίας από μία εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως ελεγκτικών εταιριών, η οποία διαπιστώνει ότι τα ΜΑΕΚ εκδόθηκαν όχι «προνοητικά» προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας Κύπρου αλλά προς κάλυψη αυτής.
2) Η πώληση του περίπλοκου επενδυτικού αυτού προϊόντος έγινε με ελλιπείς και παραπλανητικές συμβουλές από μη πιστοποιημένους υπαλλήλους κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Ήδη έχει εκδοθεί σχετική σύσταση σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου από τον Έλληνα Συνήγορο του Καταναλωτή που δικαίωσε τους προσφεύγοντες, ενώ η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου σε σχετικό πόρισμά της έχει διαπιστώσει πλημμέλειες κατά την προώθηση των ΜΑΕΚ από την Τράπεζα Κύπρου.
Τα πρώτα δικαστήριά μας έχουν προσδιοριστεί το πρώτο τρίμηνο του 2015 και στρέφονται εναντίον της τράπεζας Κύπρου που παραμένει ενεργής και δεν έχει διαχωριστεί σε καλή και κακή. Τα χρήματα μας είναι πλέον μετοχές μηδενικής αξίας. Μπορούμε ΟΜΩΣ να τα διεκδικήσουμε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ μέσω των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ επί τη βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων. Όποιος επιθυμεί να δώσει αυτόν τον δικαστικό αγώνα μπορεί και ΕΛΠΙΖΕΙ στην επιστροφή των κεφαλαίων του, τα οποία διαφορετικά θα είναι οριστικά χαμένα.
 
Σημείωση: Προσοχή η ενημέρωση που λαμβάνετε να γίνεται από καταρτισμένα πρόσωπα επί των ειδικών χρηματοοικονομικών θεμάτων της υπόθεσής μας και όχι από άτομα που στερούνται νομική κατάρτισης ή από τους υπαλλήλους της «πρώην Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας». Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι αυτοί μεσολάβησαν για να σας πωλήσουν τα επίμαχα προϊόντα.

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΑΘΗΝΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ) και ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΗΚΤΑ (PERPETUAL) KAI ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ προσκαλούν όσους είχαν επενδύσει σε:

 

 

α) ΜΑΕΚ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου ή ΚΥΠΡΟ3 και ΚΥΠΡΟ4), ΜΑΚ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ή ΚΥΠΡΟ2) και ΜΧ(Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 ή ΚΥΠΡΟ1) της Τράπεζας Κύπρου, των οποίων η αξία εκμηδενίστηκε,(αφορά και περιπτώσεις εθελοντικής μετατροπής των ΜΑΕΚ σε ΥΜΟ και υποχρεωτικά σε μετοχές τον Μάρτιο 2012)

 

β) ομόλογα άληκτα(perpertual), σύνθετα και υβριδικά που εκδόθηκαν και προωθήθηκαν από ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιώντας τρίτες εταιρίες με έδρα το Jersey (που είχαν κοινά στοιχεία επωνυμίας με τις Τράπεζες), για τα οποία έγινε το 2012 – 2013 πρόταση εξαγοράς στο 35-40% της αξίας τους

 

 

στις κάτωθι ενημερωτικές συναντήσεις:

 

· ΛΑΡΙΣΑ:Παρασκευή 14 Μαρτίου, ώρα: 18:00 – 23:00, στο ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL, Λεωφ. Φαρσάλων 182,

 

· ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:Σάββατο 15 Μαρτίου, ώρα 12:00 – 17:00, στο ξενοδοχείο PORTO PALACE, 26ηςΟκτωβρίου 65 Λιμάνι,

 

· ΑΘΗΝΑ:Κυριακή 16 Μαρτίου, ώρα: 14:00 – 18:00, στο ξενοδοχείο ΤΙTANIA, Πανεπιστημίου52, Αθήνα

 

· ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης, 23 Μαρτίου 2014, ώρα: 13.00 – 17:00, στο ξενοδοχείο GALAXY HOTEL, Λ. Δημοκρατίας 75.

 

 

Θέμα των συναντήσεων αυτών είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις αληθείς ιδιότητες των παραπάνω προϊόντων και τα νόμιμα δικαιώματα κάθε ζημιωθέντος επενδυτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: maekgr@gmail.com, στο τηλέφωνο: 6946944344 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://maekgr.blogspot.gr.

 

Perpetual Bonds / Υβριδικά άληκτα ομόλογα μειωμένης διασφάλισης


Πολλές ελληνικές Τράπεζες τη δεκαετία 2003-2013 εξέδωσαν, με τη χρήση θυγατρικών τους εταιριών με έδρα τη νήσο/Κράτος Jersey, άληκτες υβριδικές ομολογίες, τις οποίες διέθεσαν οριζοντίως δια των υποκαταστημάτων τους  στο σύνολο των καταναλωτών/υποψήφιων επενδυτών, ασχέτως αν οι τελευταίοι κατανοούσαν τί αγοράζουν.

Πράγματι, ένας μέσος επενδυτής, ο οποίος αναζητά εξασφάλιση των χρημάτων του, δύσκολα θα μπορούσε να κατανοήσει ότι το προϊόν που η ίδια η Τράπεζα του προωθεί ως δικής της έκδοσης, εγγυημένο από την ίδια,  το οποίο εντός 5 ετών θα το ανακαλέσει επιστρέφοντάς τα χρήματά του, στην πραγματικότητα είναι :

α) άληκτο

β) ως άληκτο δεν έχει εγγύηση λήξης

γ) έχει εκδοθεί από μία εταιρία – κέλυφος με έδρα τη νήσο Jersey, άνευ περιουσιακών στοιχείων

δ) η εγγύηση που αναφέρεται ισχύει μόνον αν ο εκδότης αποδεχτεί να πληρώσει, ειδάλλως  εγγύηση δεν υφίσταται

ε) οι τόκοι μπορούν να ανασταλούν, αν η Τράπεζα αντιμετωπίζει κεφαλαιακό πρόβλημα

στ) η ανάκληση στην πενταετία, είναι δικαίωμα της εκδότριας (της εταιρίας – κελύφους με έδρα το Jersey), και ουδεμία νομική υποχρέωση έχει να το πράξει

ζ) οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων σε περίπτωση εκκαθάρισης κατανέμονται στο τέλος των πιστωτών, δίχως κανένα προνόμιο

Στη συνέχεια πολλές ελληνικές Τράπεζες (δια θυγατρικών εταιριών τους) έκαναν προτάσεις εξαγοράς το 2012 – 2013 στο 35-40% της αξίας τους.  Οι κάτοχοι των τίτλων αυτών δεν είχαν ουσιαστικές επιλογές, αφού δεν είχε νόημα να τα διακρατήσουν μέχρι τη λήξη τους, καθώς δεν είχαν λήξη.

Για τους κατόχους τέτοιων υβριδικών – άληκτων τίτλων που παραπλανήθηκαν για τις αληθείς ιδιότητες αυτών, θα προχωρήσουμε σε ομαδοποιήσεις περιπτώσεων αξιώνοντας δικαστικά και εξώδικα το ποσό ως προς το οποίο ζημιώθηκαν οι κάτοχοί τους.

(δηλαδή i) αν αποδέχτηκαν την πρόταση εξαγοράς τη διαφορά ανάμεσα στην πρόταση εξαγοράς και τα λεφτά που επένδυσαν,
 ii) αν δεν την αποδέχτηκαν, το ολικό ποσό που επένδυσαν).
 

           
 

 
 

 

 

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ


Αξιόγραφα: Ο ΠτΔ έδειξε το δρόμο για αγωγές
Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα του Συνδέσμου για εξώδική ρύθμιση του θέματος
Την οδό των Επαρχιακών Δικαστηρίων φαίνεται να παίρνει η υπόθεση των κατόχων αξιογράφων, όπως διαφάνηκε κατά τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φοίβος Μαυροβουνιώτης είπε ότι η αντιπροσωπεία κατέθεσε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τις δικές της προτάσεις, οι οποίες αναφέρονταν σε μια εξώδικη διευθέτηση, η οποία θα συνέβαλλε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των Τραπεζών και στη πιο σύντομη αποζημίωση. Ωστόσο, όπως είπε, όπως φαίνεται θα ακολουθηθεί μια δικαστική διαδικασία.
Όπως είπε ο κ. Μαυροβουνιώτης ενώ αρχικά υπήρχε η σκέψη για επίλυση των διαφορών μεταξύ των κατόχων αξιογράφων και των τραπεζών στο δικαστήριο επιδιαιτησίας, τελικά όπως διαφάνηκε αυτή η διαδικασία θα είχε προβλήματα. «Έτσι, ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να οδηγηθούμε σε Επαρχιακά Δικαστήρια με τη λογική όμως ότι θα είναι έξι δικαστές, δύο στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένας στην Πάφο και ένας στη Λάρνακα, οι οποίοι θα εκδικάζουν καθημερινά μόνον υποθέσεις αξιογράφων», είπε.
Καθυστερούν οι αποζημιώσεις
 
Στη συνέχεια, όπως πρόσθεσε ο κ. Μαυροβουνιώτης, όταν θα αποδειχθεί ότι κάποιοι έχουν εξαπατηθεί με βάση τα πορίσματα των Δικαστηρίων, τότε θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο που είναι η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να εξεύρει τα χρήματα για να καταβάλει τις αποζημιώσεις που ενδεχομένως να τις επιβάλει το Δικαστήριο, όμως για την πρώην Λαϊκή υπάρχει θέμα. Ο κ. Μαυροβουνιώτης δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τους ανέφερε ότι αυτό το θέμα θα απασχολήσει το κράτος σε μεταγενέστερο στάδιο αφού εξακριβωθούν τα ποσά που χρειάζονται για αποζημιώσεις και τα ποσά τα οποία διατίθενται από την εκκαθάριση της Λαϊκής.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου είπε ότι η αντιπροσωπεία θα θέσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου τις αποφάσεις αυτές της Κυβέρνησης για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. «Δεν μπορώ να πω ότι για εμάς αυτή ήταν η επιθυμητή λύση του προβλήματος και ότι προβλέπουμε ότι με το να κινήσουμε χιλιάδες αγωγές, από τη στιγμή που η Τράπεζα Κύπρου προσπαθεί να διατηρηθεί και να αντεπεξέλθει, πιστεύουμε ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ», είπε, και πρόσθεσε πως υπάρχουν από την άλλη πολλοί κάτοχοι αξιογράφων, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση για να καλύψουν τα δικηγορικά έξοδα.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος, όπως μας έχει διαβεβαιώσει, θα προσπαθήσει με όλα τα μέσα που έχει να μην αφήσει όλο αυτό τον κόσμο εκτεθειμένο μεσοπρόθεσμα κάποια στιγμή όταν θα μπορέσει και το κράτος να ξεφύγει από την σοβαρότατη οικονομική κρίση», κατέληξε Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σταύρος Γιαλλουρίδης είπε ότι ως Σύνδεσμος δεν θα δεχτούν να πάρουν μια απόφαση δικαστηρίου, την οποία «θα καδρώσουμε απλά στον τοίχο». Οφείλουν, είπε, «να μας ενημερώσουν και να πάρουμε εξασφαλίσεις από πού ειδικά οι κάτοχοι αξιογράφων της Λαϊκής θα αποζημιωθούν».

 


 

 

Σημείωση : Όπως από την πρώτη στιγμή επισημάναμε η σύσταση των διαιτητικών δικαστηρίων ήταν ιδιαίτερα προβληματική και η θέση μας παραμένει ότι για τους  Έλληνες κατόχους αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου η δικαστική διεκδίκηση των απολεσθέντων  κεφαλαίων μέσω των ελληνικών δικαστηρίων είναι η αποτελεσματική οδός.  

 

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ


Αγωγές κατά της Τράπεζας Κύπρου για τα ΜΑΕΚ

 
Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
Σε καταθέσεις αγωγών στο Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών που εκδικάζονται εντός του 2015, σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου, προχώρησαν οι ζημιωμένοι κάτοχοι Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της συγκεκριμένης τράπεζας. Ανάμεσα στους πελάτες των πρώτων αγωγών περιλαμβάνονται συνταξιούχος ναυτικός, συνταξιούχος ΕΛΤΑ, ελαιοχρωματιστής απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου μέχρι και αγρότισσα 91 ετών.


Πρόκειται για θέμα που είχε αναδειχθεί από το «Θ» ως κεφαλαιώδους σημασίας, αφού οι συγκεκριμένοι «επενδυτές» συνειδητοποίησαν ξαφνικά ότι το προϊόν που «αγόρασαν» δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που τους υποσχέθηκαν και ότι υπέστησαν ολική απώλεια του κεφαλαίου.


Στην Ελλάδα, οι πρώτες καταγγελίες έγιναν από δυο Καλαματιανούς με πληρεξούσια δικηγόρο την Ευαγγελία Καούρη, η οποία πέτυχε την έκδοση σχετικού πορίσματος από το Συνήγορο του Καταναλωτή (με αρ. 4995/25.2.2013), που απηύθυνε σύσταση προς την Τράπεζα Κύπρου να προβεί σε αποκατάσταση των ζημιωθέντων πελατών της, καταβάλλοντας σε αυτούς τα ποσά κεφαλαίου που επένδυσαν στα επίμαχα αξιόγραφα, χωρίς όμως να γίνει τελικά δεκτή από την Τράπεζα Κύπρου.

Μετατροπή σε μετοχές


Μετά την απόφαση του Eurogroup (Μάρτιος 2013), οι κάτοχοι αυτών των υβριδικών, αόριστης διάρκειας (perpetual) μετατρέψιμων ομολογιών (όπως τα ΜΑΕΚ και ΜΑΚ), αλλά και των δεκαετούς διάρκειας ομολογιών (όπως τα ΜΧ), είδαν το κεφάλαιό τους να γίνεται μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με 1/100.


Σε αντίθεση με τους Έλληνες καταθέτες των εν Ελλάδι υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, οι κάτοχοι των υβριδικών αυτών τίτλων δε διασώθηκαν, όπως ήταν φυσικό, αφού θεωρούνται κάτοχοι ομολογιών μειωμένης διασφάλισης και, στην περίπτωση των ΜΑΕΚ, υποχρεωτικά μετατρέψιμων (CoCos), καθώς η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε συγκεκριμένα στοιχεία των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.


Η συμφωνία δε αυτή έλαβε και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη με αρ. 574/VII/2013Θ. ΑΠΟΦ. I/2013, η οποία αναφέρει: «Μέσω των από 26/3/2013 Συμβάσεων, η Πειραιώς αποκτά επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ελληνικών εργασιών των τριών κυπριακών τραπεζών και ειδικότερα το σύνολο των δανείων (ελεύθερα βαρών), των καταστημάτων τους στην Ελλάδα, ήτοι των ακινήτων με τον εξοπλισμό, την υπεραξία των Ελληνικών Εργασιών, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στις κυπριακές τράπεζες και που σχετίζονται με τις Ελληνικές Εργασίες, όλα τα βιβλία και στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά τις Ελληνικές Εργασίες, καθώς και το σύνολο των καταθέσεων αυτών.


Παράλληλα, σύμφωνα με τις ως άνω συμβάσεις, η Πειραιώς αποκτά τη δραστηριότητα, τα ακίνητα και τον εξοπλισμό των θυγατρικών των Κύπρου και Λαϊκής που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών leasing και factoring στην Ελλάδα, καθώς και της θυγατρικής της Λαϊκής, “Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος” (εφεξής και ως IBG). Πρόσθετα, δυνάμει των συμβάσεων, […] η Πειραιώς αποκτά τα ακίνητα και τον εξοπλισμό των θυγατρικών των Κύπρου και Λαϊκής που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών leasing και factoring στην Ελλάδα, καθώς και της θυγατρικής της Λαϊκής, “Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος” (εφεξής και ως IBG).Δηλώσεις Μαρκουλάκου


Την υπόθεση 300 περίπου Ελλήνων εξαπατηθέντων πελατών της Τράπεζας Κύπρου έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, το αθηναϊκό δικηγορικό γραφείο του κ. Μιχάλη Μαρκουλάκου, σε συνεργασία με την κα Καούρη, και έχουν ήδη προβεί σε καταθέσεις αγωγών σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου στο Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών που εκδικάζονται εντός του 2015.


Για λογαριασμό του γραφείου έχει ήδη συνταχθεί οικονομική πραγματογνωμοσύνη από μία εκ των πέντε παγκοσμίως μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρeιών, από όπου προκύπτει η κεφαλαιακή ανεπάρκεια της Τράπεζας Κύπρου ήδη κατά την έκδοση του προϊόντος, από το οποίο χάθηκαν εκατομμύρια.


Ο κ. Μαρκουλάκος επισήμανε στο «Θ»: «Ουσιαστικά η Τράπεζα Κύπρου χρειαζόταν άμεσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ, και επειδή οι θεσμικοί επενδυτές δε θα το έκαναν, και ούτε βέβαια θα συμμετείχαν σε αυτό οι ιδιώτες, εξέδωσε αυτό το προϊόν που υπό προϋποθέσεις θα μετατρεπόταν σε μετοχές, ενώ γνώριζε πως είχαν ήδη συντρέξει οι όροι εκείνοι που οδηγούσαν σε βίαιη αναστολή τόκων και αμέσως μετά σε μονομερή μετατροπή σε μετοχές. Κατόπιν τούτων, έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατάθεση αγωγών κατά της Τράπεζας Κύπρου, η οποία είναι ενεργή ως τράπεζα, δεν έχει χωριστεί σε καλή ή κακή και έχει εξυγιανθεί με το κούρεμα των καταθέσεων».


Όπως προκύπτει και από κείμενα αγωγών, οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου ζητούν αποζημίωση, αφού τα ΜΑΕΚ ήταν ένας οργανωμένος τρόπος της τράπεζας για να «λάβουν» από την αγορά 1 δισ. και να μη δώσουν τίποτα πίσω (εγγύηση κ.λπ.), παρά μόνο, αν χρειαστεί, μετοχές. Δηλαδή, αντί να βάλουν (θεσμικούς) επενδυτές να προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τράβηξαν τα λεφτά με τα ΜΑΕΚ - Cococos (ομόλογα μειωμένης διασφάλισης υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές), που, βέβαια, κανένας λογικός άνθρωπος, όπως ισχυρίζονται, δε θα αγόραζε, αν ήξερε ότι δεν έχουν καμία εγγύηση και είναι άληκτα ως προϊόντα, αλλά και την πραγματική οικονομική κατάσταση της τράπεζας, λόγω της οποίας είχε ήδη ενεργοποιηθεί ο όρος των ομολόγων περί μη πληρωμής τόκων, και εντός των επόμενων μηνών ο όρος περί υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές.Στην Κύπρο


Στην Κύπρο, πριν από την εκλογή του Ν. Αναστασιάδη, τον Ιανουάριο του 2013, οι κάτοχοι αξιογράφων των κυπριακών Τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής άκουγαν τις δεσμεύσεις του ότι δε θα μετατραπούν σε μετοχές και ότι θα σταθεί στο πλευρό τους για την εξαπάτηση σε βάρος τους.


Μετά την απόφαση του Eurogroup οι κάτοχοι διάβαζαν τις δηλώσεις του, ως προέδρου πλέον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θα ετοιμάσει άμεσα το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία διαιτητικού δικαστηρίου για τους κατόχους αξιογράφων, όπου θα μπορούν να προσφύγουν όσοι πιστεύουν ότι έχουν εξαπατηθεί για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.


Σήμερα, οι αρμόδιοι κυπριακοί φορείς δηλώνουν ότι εντός του μήνα θα ξεκινήσει το πρώτο προσχέδιο νομικού πλαισίου, όπου θα καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το διαιτητικό δικαστήριο για την υπόθεση των αξιογράφων, που θα εξετάζει την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και οι αποφάσεις της θα είναι δεσμευτικές, με σκοπό την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κατόχων τραπεζικών αξιογράφων και των τραπεζών.
Εντούτοις, το θέμα της αποζημίωσης στους παραπονούμενους που θα δικαιώνονται από τις αποφάσεις του δικαστηρίου δε διευκρινίζεται ακόμη, ενώ ερωτηθείσα σχετικά, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κα Καλογήρου, υπέδειξε ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης.